Zpět na rozcestník
taichi-kungfu.cz

Co dělat a co nikoliv v rámci čínské etikety

Autor: David Wei, KungFu Magazine
Překlad: Zdeněk Kurfürst

MasterLiang_baoquan2Tradiční čínská kultura je plná formalit a zdvořilostí a i když moderní Čína není stejná jako romantická Čína minulých století, mnoho tradičních standardů etikety a společenských zdvořilostí je stále zachováváno. To platí především pro slavnostní večeře a bankety, jelikož společné stolování je jednou z nejoblíbenějších činností Číňanů.

Největší čínské bankety se pravděpodobně odehrávají při příležitosti Lunárního Nového roku, neboli Festivalu jara (chun jie). Pro cizince, kteří jsou k jeho oslavě přizváni, je důležité, aby znali základní tradiční společenské formality, čímž se vyhnou “ztrátě tváře”, jak své tak i hostitele. Samozřejmě, že většina Číňanů nebude od zahraničních hostů vyžadovat striktně dodržování všech pravidel, ale určitě ocení úsilí všech, kteří znalostí základních ukáží respekt k jejich tradicím.

Pro cvičence čínských bojových umění (kung-fu, wu shu) ovšem platí trochu jiná pravidla. Mnoho tradicionalistických učitelů, především jižních stylů, pohlíží na etiketu velmi striktně. Věří, že společenské jednání studentů přesně odráží úroveň a kvalitu informací předávaných učitelem, a z tohoto pohledu je je absolutní povinností každého poctivého studenta věnovat čas seznámení se standardy tradiční etikety, aby se vyhnuli nechtěné urážce učitele a jeho linie.

Před jídlem

Prvním a nejdůležitějším zdvořilostním pravidlem je správné oslovení učitele. Student by vždy měl učitele pozdravit odpovídajícím způsobem. Tituly se mohou lišit podle stylů a škol, takže pokud je někdo ve škole nový a není si jist jak oslovit učitele, jednoduché Dobrý den s lehkým úsměvem a pohledem do očí postačí (您好 – nín hǎo, néih hóu).
K doplnění pozdravu se používají různá gesta. Mnoho cvičenců kung-fu (wu shu) zdraví jeden druhého použitím spojených rukou (bao quan, bou kyun), kdy pravá ruka se sevře do pěsti a levá je otevřená v dlaň, přičemž dlaň se přiloží na pěst. Aby toto gesto bylo ještě zdvořilejší, můžete se lehce uklonit. Pokleknutí (叩头, kòutóu, kau tau) je dalším tradičním způsobem pro přivítání mistra, ale v dnešní době je již neobvyklé. Pokud se dělá přehnaně, obzvláště před větším počtem lidí, může být považováno za velkou nezdvořilost. Pokud myslíte, že je to přiměřené, můžete pokleknout při mnohem uzavřenějších setkáních.

 

Na cestě

Ještě než se dostanete na banket, musíte si pohlídat několik pravidel. Pokud jdete pěšky, vždy kráčejte vedle nebo za svým učitelem. Jít před ním a naznačovat cestu je možné jen tehdy, pokud učitel neví, kam má jít. Jakmile se dostanete k cíli, otevřete učiteli dveře, aby mohl vejít. Pokud je zamčeno, zaklepete (zazvoníte) a potom ustoupíte za učitele. Pokud jedete dopravním prostředkem (taxík, soukromý vůz), otevřete a podržte učiteli dveře. Vždy pomáhejte učiteli se zavazadlem a buďte připraveni zaplatit dopravu, resp. dát spropitné taxikáři.
Pokud řídíte vůz sami, pečlivě sledujte dopravní situaci a značení a jezděte přiměřenou rychlostí. Snažte se vyhnout prudkým změnám rychlosti, náhlému brzdění nebo tomu, že byste se ztratili. Také nepouštějte příliš hlasitou či výraznou hudbu. Pokud řídí učitel, seďte pohodlně a klidně a snažte se jej nerozptylovat zbytečnými otázkami. Také buďte připraveni zaplatit parkovací poplatek a na konci jízdy poděkujte učiteli za odvoz.

180px-Kowtow1

Při jídle

Účastnit se společné hostiny s učitelem je velkou příležitostí, kterou je potřeba nebrat na lehkou váhu (především na Čínský Nový rok, jelikož to jsou svátky určené pro setkávání s nejbližší rodinou). Uvědomte si, že ne všechny lekce se odehrávají ve škole bojových umění (nebo na jiných kurzech) a občas pouhé sledování toho, jak se učitel chová při běžných aktivitách, jako je jídlo, vám může nabídnout hlubší pohled na skutečnost, že bojová umění sahají dále, než jen ke kopům a úderům.
První věc, kterou si na banketu pohlídejte, je rozsazení účastníků. Nikdy se necpěte k vyhlédnutému místu ani si přímo nesedejte. Když večeříte s učitelem, je vždy nejvhodnější být pozván k posazení se na konkrétní židli. Učitel by měl dostat nejlepší židli, tedy tu, která je zády ke zdi a je od ní vidět na hlavní vstup a/nebo na kuchyni. Od učitelovy židle po stranách sedí jeho vážení hosté, manželka nebo nejdůležitější žáci (disciple). Ostatní hosté se obvykle rozprostřou dále podle hlediska seniority (jak dlouho kdo cvičí).
Když se usadíte, seďte klidně a soustředěně a vždy dodržujte dobrou pozici. Vyhněte se neklidnému či nervóznímu jednání. Udržujte lehký úsměv a dobrý oční kontakt s ostatními. Vyvarujte se mluvení, když na vás není řada a především se vyhněte rušivému šeptání, řehtání či klábosení se svými sousedy. Když hovoříte, vždy udržujte přiměřený tón a hlasitost mluvy. Když se učitele na něco ptáte, je nutné, aby otázka měla smysl a byla stručná a jasná, v ideálním případě taková, že z odpovědi budou mít prospěch i ostatní hosté. Obecně se dá říci, že by každý měl dodržovat klid tak, aby vznikl prostor pro učitele a jeho předávání informací.

201004_Banquet

Skutečná konzumace jídla začíná až poté, co učitel všechny uvítá. Konzumace by měla být klidná, kultivovaná a pomalá – vychutnávejte sousto po soustu. Je považováno za velmi nezdvořilé spěchat s jídlem, dožadovat se ho, hromadit si jej na talíři apod., protože to naznačuje, že vaše touha po jídle je větší než snaha strávit čas s učitelem. Na druhé straně ale nesmíte jídlo příliš protahovat, protože za nezdvořilé se považuje i to, když jsou všichni najedení a vy teprve v polovině.
Když si sami nabíráte jídlo, počkejte, až je obsloužen učitel, významní hosté a starší studenti. Také si můžete nabírat jen z toho jídla, které je v pohodlném dosahu.

201004_serving_rice1Obsloužení učitele je úkol obvykle vyhrazený personálu restaurace a osobě, která sedí hned vedle něj. Je považováno za přiměřené nabrat učiteli rýži, nudle nebo polévku, ale v ostatních případech je vhodnější jej nechat, aby se obsloužil sám. Pokud je na stole otočný tác, typický pro mnohé čínské restaurace, nechte každého, ať si s ním otáčí podle své potřeby, případně jen jim můžete pomoci lehkým pootočením, aby na jídlo snáze dosáhli.
Pokud sedíte vedle učitele, vždy si hleďte jeho potřeb, ať již potřebuje ubrousek či něco jiného. Především si musíte hledět jeho sklenice, aby si nikdy nemusel sám nalévat nápoj. Když je vaším úkolem servírování čaje, obvyklý postup je nalít nejdřív učiteli, potom starším hostům, poté k mladším hostům, následují starší studenti a až nakonec naléváte sobě. Pokud učitel nalévá vám čaj, rozhodně musíte držet šálek oběma rukama. Pokud chcete být ještě zdvořilejší, povstanete.
Pokud někdo pronáší přípitek, držte sklenici pozvednutou po celou dobu proslovu. A když si ťukáte sklenicemi, mějte hrdlo sklenice o kousek níže než je druhé osoby, protože to je drobné gesto respektu. Pokud je zde příliš mnoho lidí, s nimiž si máte ťuknout nebo pokud jsou další osoby příliš daleko od vás (mimo pohodlný dosah), je možné ťuknout spodkem sklenice o desku stolu a poté ji pozvednout směrem k hostu, který je mimo váš dosah. Pokud je pronesen přípitek přímo na vaši adresu, je slušné přípitek v některém okamžiku vrátit ještě před skončením jídla. Pokud pronášíte přípitek, měl by být jednoduchý. Krátké vyjádření vděčnosti nebo přání dobrého zdraví a dobrých vztahů jsou vždy vhodnými tématy přípitku. Opět je slušnější, když při pronášení přípitku povstanete. Poté, co byly vysloveny hromadné přípitky, je přípustné připít jednotlivým hostům.

Když pijete alkohol, pijte malými doušky, pokud vás učitel speciálně nevyzve k vyprázdnění sklenice (干杯 – gan bei, gom bui). Vždy je vhodné si sám nenalévat, obzvláště jde-li o alkoholické nápoje. Dále, je v pořádku upíjet čej nebo vodu ve volných chvílích, ale alkohol by měl vždy být popíjen s jiným hostem. Vzhledem k tomu, že se jedná o oslavu, očekává se, že se hosté napijí, ale vždy si musíte hlídat přiměřenost, protože opilecké nebo dokonce oplzlé jednání je velkou “ztrátou tváře”. Pokud nepijete alkohol, je nutné o tom informovat učitele ještě před oslavou. Pokud máte pocit, že jste již vypili dost, je v pořádku slušně odmítnout další konzumaci alkoholu.

MasterLau_Wubin_toast-300x181
Když skončí hostina, vždy ponechte malý kousek na talíři. Pokud celý talíř “vyčistíte”, tak to znamená, že jste se nenajedli dostatečně a tehdy je hostitelovou povinností objednat další jídlo. Pokud jde jíst společně větší skupina, domluva o placení účtu by měla mezi studenty proběhnout předem, aby nedošlo po jídle k dohadování. Pokud se jedná o společné jídlo jen vás a vašeho učitele (plus případný učitelův host), je nejvhodnější nenápadně podstrčit platební kartu personálu ještě než začnete jíst. Učitel by nikdy neměl platit za jídlo, pokud jí se svými žáky.
Pokud kdykoliv během jídla potřebujete poodejít, položte jídelní hůlky vedle svého talíře či misky předtím, než se zvednete. Nikdy nenechávejte hůlky zapíchnuté v misce s rýží, protože to je symbol spojovaný se smrtí. Další pohyby, jimž je vhodné se vyhnout, jsou praskání prsty, ukazování na někoho nebo pískání, protože to vše je považováno za nezdvořilé.

Po jídle

Po jídle je vhodná příležitost dát učiteli dárek. Ale předání daru by mělo být neokázalé, abyste neztrapňovali další hosty, kteří případně nic nepřinesli. Obecným pravidlem je, že když je dar předáván, tak adresát jej dvakrát nebo třikrát slušně odmítne. Očekává se, že dárce bude decentně trvat na svém, dokud není dar přijat. Ovšem měli byste vnímat, kdy jde o skutečně upřímné odmítnutí daru. Když je dárek přijat, podávejte jej oběma rukama.
Vhodnými dárky jsou rostliny či květiny v květináči, kvalitní umělecké nebo řemeslné výrobky, něco z vašeho rodného kraje či kultury, něco, o čem se domníváte, že by mohl učitel využít nebo bude používat často nebo něco, co prospěje nebo zkrášlí školu bojových umění.
K Čínskému Novému roku jsou vhodnými dary i ovoce, sladkosti, oděvy, kvalitní alkohol nebo, pokud učitel kouří, i kvalitní tabák. Je dobré i dárek zabalit, ale rozhodně použijte červený nebo zlatý balící papír. Pokud mu chcete dát peníze, rozhodně je vložte do červené obálky a dejte sumu, která je dělitelná 3, 5, 8 nebo 9.
Učiteli nikdy nedávejte hodinky, hodiny či kalendář. Také ne řezané květiny, dárky bílé barvy nebo zabalené v bílém papíře a ani dárkové balíčky, které obsahují čtyři věci, protože to vše jsou symboly smrti nebo pohřbu. Také nedávejte dary, které jsou ostré, např. nůž či nůžky, protože to představuje přestřihnutí svazků. Také buďte opatrní s nabízením potravin jako daru, protože to symbolizuje chudobu a beznaděj.
Předtím než hosté odejdou je běžné, že si každý udělá fotografii. Abyste se vyhnuli situaci, kdy budete nezdvořilí, vždy se ujistěte, že učitel ví o tom, že je právě fotografován. Na fotografii, kde jste pouze vy a váš učitel, stůjte vždy po jeho pravé straně. Na skupinových fotografiích zajistěte, aby učitel stál uprostřed.
I když mnoho z těchto formalit a zvyklostí nám může připadat jako přehnané nebo dávajíc najevo nadřazenost, jsou všechny velmi důležité. Věnovat pozornost dodržování zdvořilostí je nejlepší cesta, jak zanechat v učiteli pozitivní dojem a napomoci lepším vztahům s ním v budoucnu. V čínské kultuře je vztah mezi žákem a učitelem posvátný a z tohoto pohledu by upřímný student měl vynaložit každé úsilí pro projevení nejvyšší úrovně respektu ke svému učiteli.

Komentáře

  1. Marta D. says:

    Díky moc za poučení. Se zájmem jsem si přečetla.

Přidat komentář

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>