Zpět na rozcestník
taichi-kungfu.cz

Poznámky z Kwoonu (2)

Nejdříve naváži na minulé Poznámky, kde jsme se věnovali kung-fu oltáři a Opičímu králi, sedícímu vlevo.
Na oltáři uprostřed je Bohyně milosrdenství – Kuanjin (čín. 觀音, pinyin Guanyin, kanton. Kwun Yam, někdy Kwun Yum) je čínská, většinou ženská podoba původně indického bódhisattvy soucitu Avalókitéšvary. Spolu s Samantabhadrou, Kšitigarbhou a Maňdžušrím je počítán mezi čtyři velké bódhisattvy čínského buddhismu. Podle lidového pojetí je Kuanjin domovem na východě Číny na ostrově Pchutchuo-šan, kde je i svatyně bódhisattvy.
Zatímco v Indii je Avalókitéšvara zobrazován jako muž, v Číně je již od 8. století doložena jeho ženská podoba. Do jisté míry na tom mohl mít podíl fakt, že se na tohoto bódhisattvu obracely ženy, zejména v době těhotenství. Avšak hlavní důvody se spatřují právě v tantrickém učení, kdy každý mužský bódhisattva má svůj protějšek v ženské podobě, a v mísení s čínským taoismem. Ženskou i mužskou podobu lze v Číně dosud nalézt, ženská však převládá, i když je mnohdy nemožné se na pohlaví některých zobrazení usnést.
Někteří buddhisté věří, že když odejdou z tohoto světa, Kuanjin je usadí do lotosového květu a odešle do tzv. čisté země Sukhavat.
O Kuan-jin se vypráví velmi mnoho legend. Asi nejznámější z nich je z 12. století a nazývá se Vzácný svitek z Křehké hory.Je o princezně Miaošan, která když se měla vdát za manžela, kterého ji její královský otec vybral, odmítla. Otce tím velmi rozhněvala a dal ji uvěznit, poté ji vsadil do kláštera a když princezna stále vzdorovala, dal ji uškrtit a spolu s ní i pět mnišek. Bódhisattva Kšitigarbha vzal princeznino tělo a provedl jej po říších pekla. Miaošan cestou začala učit pekelné bytosti dharmě. Když se o tom dozvěděl Pán smrti Mára, požádal princeznu, aby se vrátila do říše živých a neodváděla mu bytosti z jeho říše.
Mezitím otec princezny těžce onemocněl. Když se Miaošan vrátila z říše pekel, vzala na sebe mnišský úbor a zašla za otcem. Jeho lékařům řekla, že otce uzdraví jen lék vyrobený z ruk a očí člověka, který nepoznal nenávist. Ten člověk je prý mnichem a žije na Křehké hoře. Když tam královi služebníci přišli, spatřili Miaošan, převlečenou za mnicha, jak si uřízla obě ruce a vydloubla oči. Lék z nich vyrobený uzdravil krále. Jakmile byl král schopen pohybu, vydal se na nedalekou horu a jakmile v mnichovi poznal svou dceru, kterou dal zaškrtit, prohlédl. Přijal Buddhovo učení a prosil, aby byly princezně oči a ruce navráceny. Princezna na sebe vzala podobu tisícirukého bódhisattvy a sdělila králi, že je vtělením Kuanjin.
V angličině si o ní můžete počíst na Chinese Buddhist Encyclopedia

David C.K. Lin známý mistr stylu Shuai Chiao říkával – trénink postojů mi dává základní hrubou sílu, díky které mohu provádět silné a výbušné techniky.
K tomu přidávám slova dalšího dobrého učitele kung-fu (K. Fish), který žil na Taiwanu od svých 15 let a cvičil s mnoha místními experty.
„Naučte se správné pozice a pochopte protikladné síly, které v nich působí, což vám dá pevné, ale přitom mobilní postoje. Začněte s těmi základními – postoj jezdce (sei pin ma), postoj luku (jing ma) a prázdný postoj (diu ma). Naučte se, jak být v postoji uvolnění a přitom udržet pevnou strukturu. Učte se stát v nízkých postojích. A učte se rychle a plynule přesunovat z jedné pozice do druhé, aby síla vycházela z chodidel a procházela nohama.

Chcete se poučit o základech čínské medicíny? Jak proudí energie v těle, které orgány spolu spolupracují? Zjistit, z jakého jídla vás bolí žlučník a proč? Co to signalizuje? A současně nemáte čas čínskou medicínu poctivě studovat?
Dobrým řešením je Ilustrovaná kniha tradiční čínské medicíny, autor Čou Čchun-cchaj.

Ke zvládnutí jakéhokoliv cvičení potřebujete překonat pocit, že cvičíte stejný pohyb pořád dokola. A naopak se na nekonečné opakování soustředit a hledat, v čem se ještě můžete zlepšit a kde máte slabinu.
Bruce Lee „Nemám strach z protivníka, který procvičil 10 000 kopů každý jednou. Ale mám strach z toho, kdo jeden kop zopakoval desettisíckrát.“
Aristoteles: „Jsme tím, co opakovaně děláme. Dokonalost tedy není čin, ale zvyk.“

Předchozí díly:
Poznámky z Kwoonu (1)

 

 

 

 

 

 

 

 

Komentáře

    Zatím nebyly přidány žádné komentáře

Přidat komentář

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>