Zpět na rozcestník
taichi-kungfu.cz

Pravidla pro studium kung-fu

Autor: Doc Fai Wong, Kung Fu Tai Chi Magazine
Překlad: Zdeněk Kurfürst

Chan Heung, zakladatel stylu Choy Li Fut, zformuloval 10 pravidel, které mohou posloužit jako vodítka pro ty studenty, kteří chtějí ovládnout umění tohoto stylu kung-fu. Tato pravidla se týkají všech oblastí od stravování přes trénink až po mentální připravenost k boji.
Přestože těchto 10 pravidel bylo určeno především pro studenty Choy Li Fut, první tři z nich jsou k užitku každému, kdo se chce zodpovědně věnovat bojovým uměním. Jsou to:

Musíte mít zkušeného učitele
Zkušený učitel chápe význam předávání základů a technik bojového umění v možné nejčistší podobě. Je to jako byste je dostávali přímo od mistrů z dávné minulosti. Po letech vlastního zodpovědného tréninku i výuky zkušený učitel ví, na co se má u jednotlivých studentů soustředit a předává detailní opravy a instrukce každému studentovi přiměřeným a bezpečným způsobem.
Dnes si každý může cokoliv nastudovat z knih či videí a toto napodobovat. To je jeden ze způsobů studia, ale rozhodně to není ten nejlepší. Zkušený učitel dokáže předat informace, jak techniky fungují i proč fungují. Učitel vám také pomůže vyhnout se zraněním, pramenícím z chyb při cvičení, které vám mohou dlouhodobě znemožnit trénink. Studium u zkušeného učitele rozvíjí potenciál a efektivitu učení díky hloubce a rozsahu jeho znalostí. Poté záleží na studentovi, co si z nabízených informací vybere a rozvine ve svůj prospěch.

Musíte tvrdě pracovat
Učitel, bez ohledu na své zkušenosti, může studenta v tréninku pouze vést. Ovšem je na studentovi, aby věnoval svůj čas a poctivý trénink nezbytný k tomu, aby ovládl jak bojové umění, tak i sám sebe. Pod správným vedením musí tudent poznat svůj systém, jeho historii i linii, filozofii a taktiku, a především pohyby a techniky. Student musí procvičovat a rozvíjet vše, co se naučil, až do doby, kdy se to stane nedílnou součástí jeho osobnosti.
Trénink není něco, o čem se dá jen hovořit, musí být prováděn skutečně fyzicky a zcela seriózně. Student se musí naučit sebemotivaci, musí cvičit s plným soustředěním, rychlostí a silou. Musí se plně oddat aktuálnímu cvičení a nenechat narušit svůj trénink vnějšími okolnostmi či vyrušeními.
Mí studenti v San Francisko si po každém cvičení opakují frázi: “Cvičení vede k dokonalosti, potřebujeme více tréninku a trpělivosti.” To je jednoduché motto, ale jeho naplňování je nezbytné pro vlastní rozvoj studentů.
Když studenti cvičí tvrdě a procvičují to, co se naučili, zkušený učitel jim přidá další informace, aby se mohli naučit víc.

Pokud chcete využít své znalosti z tréninku bojových umění v boji, musíte soustředit celé své odhodlání na vítězství
Když student zvládne bojové umění, tak pokud se dostane do reálné bojové situace, musí dokázat vložit všechny své znalosti a zkušenosti do snahy o vítězství v boji. Existuje staré přísloví: “Pokud máš slitování, nebojuj. Pokud bojuješ, neměl slitování.”
Musíte pochopit, že se to netýká pouhého “mlácení” lidí, ale je to především o snaze vyhnout se konfliktu za každou cenu. Jenže pokud dojde na lámání chleba, je potřeba do boje vložit vše, co to dá, abyste zvítězili.

Dodržování těchto tří principů pomůže těm, kteří chtějí zvládnout kung-fu, dosáhnout jejich cíle. Se zkušeným učitelem a poctivým tréninkem se může student úspěšně rozvíjet a připravovat na okamžik, kdy se mu budou výsledky cvičení bojových umění hodit.

Komentáře

    Zatím nebyly přidány žádné komentáře

Přidat komentář

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>