Zpět na rozcestník
taichi-kungfu.cz

Postoje a přesuny – základ kung-fu

(část textu vychází z práce autora Lu Shengli; Zdeněk Kurfürst – část o Sei Ping Ma)

Jacki Chan - Sei Ping Ma


Postoj/pozice
je termín, který se používá pro pozici chodidel a nohou při statickém postoji, tedy bez pohybu.

Je velice důležitou složkou vašeho tréninku, protože když vaše postoje nebudou správné, nemůžete nikdy v rozvoji dosáhnout vysoké úrovně a navíc se můžete i zranit. Naopak, pokud budete stát správně, zlepší se vaše zakořenění/stabilita a rovnováha. Také se zvýší vaše schopnost uvolnit se, vnímat vnitřní pochody v těle a rozvinout bojové dovednosti. Správný postoj posílí proudění vnitřní energie Chi (Qi). Říká se, že pokud stojíte před mistrem kungfu, tak dokáže z vašeho postoje okamžitě poznat, na jaké úrovni jsou vaše schopnosti a dovednosti (vaše gong fu).
Ve většině postojů je veškerá nebo velká část váhy na jedné noze. To umožní snadné rozlišení Yin a Yang (prázdná/plná, negativní/pozitivní). Existují pravidla, která popisují vhodnou vzdálenost mezi chodidly pro každý správně provedený postoj při cvičení základů a sestav. Samozřejmě, tato pravidla jsou mnohem méně důležitá při boji. Obecně, vaše postoje budou kratší a vyšší při boji, protože to vám umožní pohybovat se rychleji a hbitěji. Naopak nižší a delší postoje při tréninku základů a forem vám, mimo již výše uvedených dovedností, posílí nohy a také umožní být pružnější a dynamičtější v případné bojové situaci. Proto, i když jsou vaším cílem především bojové dovednosti, není dobré trénink základních pozic zanedbávat.

Přesuny jsou termínem pro pohyb nohou, resp. obecně pro práci nohou. Opět jde o velmi významný prvek tréninku. Tradiční názor v kung-fu říká, že 30% bojových dovedností je v rukách a 70% v nohou. Rozdíl mezi významem dovedností rukou a nohou je vidět především v boji.
Přesuny a pozice nám dávají pevný základ pro jakékoliv další pohyby. Pokud vaše pozice nebude správná a stabilní, jakákoliv další technika nevyužije svůj potenciál naplno. Steně jako postoje, i správné přesuny vám umožní se více uvolnit a být hbitější a současně pevnější v technikách. Nejenom že rozvinou vaši techniku, ale také posílí vaši vnitřní sílu.

Postoj jezdce na konu

Postoj jezdce na koni

 

Jaam Jong/Zhan Zhuang

Jaam Jong/Zhan Zhuang

Jako příklad významu postoje vybírám Sei Ping Ma (postoj 4 rovin), který je všeobecně známější jako Ma Bu (postoj jezdce na koni). Jde o pozici, která je součástí většiny čínských stylů. A i když se v nich mohou lišit některá pravidla pro správnost provádění (výška pozice, úhel chodidel), základní principy jsou podobné. Z tohoto postoje vychází i nejrozšířenější pozice při cvičení Chi Kung (Qi Gong, práce s vnitřní energie) – Jaam Jong (Zhan Zhuang).

Po fyzické stránce vám správné provedení Sei Ping Ma v první fázi posílí svaly na nohou. Dále pomůže otevření v kyčlích a protažení šlach. Správná pozice pomáhá uvolnění napětí ve spodní části páteře a současně zlepšuje práci svalů v této oblasti. Také zde posilujete vnitřní svaly břicha. Vzhledem k tomu, že při nácviku Sei Ping Ma (resp. Jaam Jong) jsou vždy i ruce v nějaké konkrétní pozici, tak zapojujete a posilujete v podstatě celé tělo.
Postupně nastává lepší proudění energie tělem, protože se v pozici dokážete uvolnit a současně být pevní.
Pro dlouhodobější cvičení je potřebná sebedisciplína a soustředění, koordinace práce mysli a těla.
Při stání po delší dobu se vám postupně daří zklidnit mysl a vnímat své tělo i okolí jako jeden celek, což rozvíjí schopnost soustředění a vnímání pod tlakem, a to se vám bude hodit v případných krizových situacích.

Komentáře

    Zatím nebyly přidány žádné komentáře

Přidat komentář

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>