Zpět na rozcestník
taichi-kungfu.cz

Tajemství Wudangského kungfu

Jin Yiming – Wudang Quanshu Mijue, vydáno 1928. Překlad – Zdeněk Kurfürst.

K tomu, abyste se naučili, jak atakovat vitální body, musíte nejdříve připravit své prsty a také se naučit přesně lokalizovat každý bod. Navíc musíte znát pravidla proudění krevního oběhu. Když útočíte na vitální body, tak mů­žete využívat buď techniky „jednoho prstu“ nebo „dvou prstů.“ Úderové techniky obsahují také tlaky, tření a bodnutí na vitální body. K doplnění technik jednoho prstu – také můžete útočit na vitální body kolenem, loktem, dlaní atd. Při zásazích jedním prstem můžete použít velkou sílu, ale pokud používáte koleno, loket či dlaň, tak nemusíte techniky ještě navíc zesilovat.

Tyto metody atakování vitálních bodů byly předány Shan Sinanem k Wang Xianlaiovi a od něj Huang Baijiaovi. Protože tyto metody byly velice složité, jen málokdo byl schopen je zvládnout a navíc musely být procvičovány velice opatrně. Techniky ataků vitálních bodů nebyly nikdy určeny k samostatnému a nezávislému využívání, ale spíše jako součást různých stylů čínských bojových umění. To znamená, že metody ataků vitálních bodů se začleňovaly do různých stylů bojových umění a mohly se využívat jen tehdy, když člověk byl odborníkem na tato bojová umění. Z tohoto důvodu většina známých mistrů nikdy nekladla velký důraz na to, jak zasahovat vitální body. Díky tomu se také toto umění postupně více a více zahalovalo tajemstvím. Pravděpodobně Huang Baijia byl jedním z těch, kdo toto umění ovládli, přestože asi ne kompletně. Říkal, že vitální body obsahují smrtící body, paralyzující body, body, ovlivňující dýchání, body pro neurologické knockouty, ataky močového systému (xiamoyuantiaoquchisouhoujieyiheguneiguansanli) a další samostatné body.

Co je míněno termínem ataky vitálních bodů?

Znamená to uzavření komunikačních cest zničením jejich transportních funkcí. Lidské tělo (hlava, končetiny, pět orgánů cang a šest orgánů fu [poznámka překladatele: cang orgány – játra, srdce, slezina, plíce a ledviny; fu orgány – žlučník, tenké střevo, žaludek, tlusté střevo, močový měchýř, trojitý ohřívač ]) je spojeno šlachami a systémem krevního oběhu, a prostřednictvím tepen a žil jsou jím rozváděny tekutiny. Člověk se nemůže pohybovat, pokud jeho šlachy či krevní systém jsou poškozeny; a pokud jeho krevní oběh, žíly a tepny, přestane pracovat, tak ztratí vědomí. Systém šlach a krevního oběhu začíná na špičkách prstů a na patách a končí na hlavě a na obličeji.
Energie qi ovládá činnost vazů a krevního systému. Proto, pokud procvičujete šlachy, tak musíte i kultivovat qi. Ta koluje po povrchu šlach a krevního systému, kdežto krev proudí žílami a tepnami. K tomu abyste lépe pochopili krevní oběh a vitální body si zkuste představit krev jakožto proudící vodu, kde vitální body slouží jako prameny. Pokud se tomuto toku nekladou překážky, proud je klidný a volný. Ale pokud je proud narušen, tak dochází ke stagnaci. Proudění krve následuje qi a začíná v srdci. Koluje 12 hlavními meridiány během 12 dvouhodinových period za den (tzv. shizhen). Tento časový systém začíná v hodině krysy (11 – 13 h). Pokud je proud krve narušen, tak dochází k odpovídající reakci.

Trénink prstů

Existují dva způsoby tréninku prstů. Jeden se soustředí na přípravu všech pěti prstů současně, zatímco druhý trénuje především ukazováček a prostředníček. Systém zaměřený na všech pět prstů je procvičován pomocí me­tody nazývané „Zkoušející tlapa Žlutého draka.“ Předtím, než se při tréninku začnou využívat různé pomůcky, je potřeba se věnovat následujícímu cvičení. Soustředíte se na konečky prstů, které se pomalu natahují vpřed a opět stahují zpět, jako když do nich něco chytáte a zase odhazujete. A to vždy třicetšestkrátkrát zopakujete. Poté následuje fáze, kdy jemně vrážíte prsty do misky, naplněné zelenými fazolemi a fazolkami černé soji. Postupně zvyšujete rychlost a sílu těchto úderů. Tento trénink se provádí třikrát denně a to až do únavy. Časem tento trénink vede k posílení paží a ztvrdnutí kůže na prstech. Také se výrazně zvýší síla svalů na rukách. Pokud je poté zasažen takto připravenými prsty vitální bod, má zasažený pocit, jako by byl uštknut hadem či škorpiónem. A výsledek se dostaví okamžitě.

Jak rozeznat vitální body

Mistr Tang Diangqing říkal, že Zhang Sanfeng se naučil umění zásahů vitálních bodů od Feng Yiyuana. Jeho 36 vitálních bodů zahrnuje body smrtelné, paralyzující, neurologické knockouty a body ovlivňující dýchání. Je zná­mo, že člověk může být omráčen i jen lehkým úderem na citlivý bod. Těžké trauma může být smrtelné. Ovšem nevím zcela přesně, které body jsou paralyzující a které ovlivňují dýchací systém.

Z 36 vitálních bodů je jich 22 na přední straně těla a zbývajících 14 na zadní. Otužoval jsem své prsty mnoho let, ale zřídka jsem tuto schopnost využil. Mé vlastní zkušenosti mi však ukázaly, že zásah vitálních bodů na hlavě činí protivníka nestabilním, zasáhnutí bodů na hrdle jej dokáže paralyzovat, údery na horní polovinu trupu ovlivňují dýchací systém, což vede k lapání po dechu a zasáhnutí spodní části trupu poškozuje pas, což vede k chvění protivníka a jeho pocitu brnění v těle.
36 vitálních bodů odpovídá 36 oblastem. I když nejsem s tímto uměním obeznámen do detailů, myslím, že to jsou místa, kde se sbíhají hlavní meridiány.

Myslím, že mohu tvrdit, že žádný další, kromě zde uvedených 36 bodů nemůže způsobit smrt. Konzultoval jsem toto umění s Mistrem Heng Fengmingem. Ten mi řekl, že již mnoho let o tomto umění neslyšel, ale že se znal s mužem, kterému říkali Wang Orlí spár.
„Vzhledem k tomu, že chceš předat dál své zkušenosti dalším generacím, tak ti povykládám jeho příběh“, řekl mi Mistr He. Wang byl tak známý svou technikou ruk, že se mu začalo říkat Wang Orlí spár. Když Wang udeřil protivníka lehce do kterékoliv části těla, tak mu způsobil velkou bolest. Říkalo se, že jeho prsty byly tvrdé jako kámen, což byl důsledek vytrvalého tréninku.
Wang začínal vrážením prstů do fazolí. Později vzal drobné kamínky z řeky a přimíchal je do fazolí. Tomuto se věnoval dlouhou dobu, po níž kůže, svaly, kanály i vazy v jeho prstech významně zesílily. Wang také omýval své ruce speciálním přípravkem, který si míchal v železném hrnci, a který sestával z pěti párů useklých orlích spárů a 14 různých bylin. To všechno vařil v zázvorovém výtažku. Výsledná směs se potom smíchala se 7 díly vyzrálého octa a 7 díly říční vody a nechala se odstát po dobu jednoho měsíce.
Předtím než se začne s vrážením rukou do fazolí, by měl každý projít přípravným cvičením „Zkoušející tlapa Žlutého draka“. Pomalu natahujte a stahujte zpět prsty, pak je vložíte do železného hrnce na plameni. V něm je ona směs. Omývejte ruce touto směsí tak dlouho, dokud nebude pro vás příliš horká. A když je vyndáte, tak je nechte oschnout bez otírání. Později neutírejte bylinou směs z rukou před vrážením rukou do mixu fazolí a kamínků.
Pokud se nepoužívají, tak takto připravené prsty vypadají jako každé jiné, ale pokud je použijete, tak jste schopni s nimi prorazit díru do břicha dobytčete nebo rozlomit kámen či rozdrtit dřevo. Wang Orlí spár byl známý šermíř v provincii Huaibei. Poté, co se naučil, jak zasahovat vitální body, rozvinul i své umění boje. Podle něj je pět způsobů, jak atakovat vitální body: sekání (využívá hranu dlaně), bodání (použití špiček prstů), plácnutí (používá dlaň), údery (používá zbytek ruky) a zachycení (používá prsty k sevření).

Traduje se, že na lidském těle rozlišujeme dva druhy vitálních oblastí. Velká vitální oblast má plochu cca 5 cunů(asi 12 cm), malá vitální oblast má plochu 5 fenů (cca 1,5 cm). Pokud jsou vitální body atakovány v souladu s teorií o proudění krve a energie, potom zásah malé vitální oblasti dokáže poškodit lidské tělo a zásah do velké oblasti dokáže protivníka zabít.
Teorie o proudění energie a krve rozděluje den na 12 stejných částí a vitální body jsou současně uloženy na 12 kanálech. Pokud atakujeme Ren Mai (přední střední dráha) nebo Du Mai (zadní střední dráha), potom je vý­sledek okamžitý.

Zkoumal jsem principy ataků vitálních bodů z mnoha úhlů. Když jsem diskutoval o této problematice s Wang Shaozuem, tak ten mi řekl, že jeho Mistr He Yushan mu sdělil, že atakování vitálních bodů podle teorie shizhens (proudění energie a krve) je absolutní nesmysl. Za starých časů zkušení mistři rádi dělali, jakoby jejich síla byla mystická. Důvodem pro takové jednání byla jednak jejich vlastní bezpečnost a navíc se většinou chtěli věnovat zlepšování vlastních dovedností a nechtěli, aby ostatní poznali jejich tajemství. A jejich historky dokázali mnoho lidí oklamat.

Hodně diagramů ukazuje časové intervaly a umístění bodů, kdy proudění energie v této oblasti je výraznější. To znamená, že energie a krev neproudí pořád stejně všemi body v libovolnou dobu. To by znamenalo, že zasažení bodů v oblastech, kde není výrazné proudění energie nemá smysl. Potom by celá metoda byla nepoužitelná. Tato slova Mistra Wang Shaozuo ukazují, že staří mistři se snažili lidi oklamat.
Většina odborné fyziologické literatury objasňuje detaily o proudění krve. Vzhledem k názoru Mistra He Yushana, že spojitost mezi ataky vitálních bodů a touto teorií je nesmyslem, tak si myslím, že je zajímavé prověřit, jestli je toto spojení funkční nebo nikoliv.
Oběhový systém se skládá z tepen, žil a cév a cirkulace krve v těle není nijak ovlivněna časovými úseky dne. Samozřejmě, že vnější síly proudění krve ovlivňují a význam hraje skutečnost, jak velká síla byla použita. Také je známo, že pokud někdo odpočívá, tak proudění krve je klidné, kdežto při činnosti se zrychluje.
Za normálních podmínek trvá jeden oběhový cyklus krve celým tělem 24 sekund a za jednu hodinu se uskuteční 150 oběhů.Tedy během 24 hodin oběhne krev naším tělem 3600krát.
Na základě těchto údajů je zřejmé, že krevní oběh nemůže být rozdělen do 12 úseků a že krev neproudí 12 meridiány v závislosti na čase. Jinými slovy, při tlacích či úderech na vitální body nehraje časový údaj žádnou roli. Tedy čas ani umístění nejsou pro ataky vitálních bodů nijak limitujícím faktorem.

Traduje se, že Wang Orlí Spár používal 108 úderových a tlakových technik, které se shodovaly se 108 vitál­ními body na těle. A dokázal také, díky manipulaci s vitálními body revitalizovat ty, jejichž body byly zasaženy. Tato metoda spočívala ve schopnosti manipulovat s body v místech, kde byl proud krve a energie narušen, nebo s body, které s postiženou oblastí souvisely. Revitalizace těla na normální kondici znamenala stimulaci proudění díky manipulaci s těmi body, od nichž proudění začíná. Tedy obnovení proudění krve i energie v oblastech, kde toto bylo zásahem narušeno.

Jedním ze způsobů, jak teorii vitálních bodů ověřit je experimentování na zvířatech. Ačkoliv zvířecí anatomie je odlišná od lidské, jejich rozložení základních vitálních bodů odpovídá našemu.
Můj kolega Zhao Haipin z Qiyangu v provincii Hunan, byl hlavním žákem uznávaného Mistra Jiang Xiyuana, jenž byl známý svou znalostí shaolinského kung-fu. Haipin se toto umění učil přímo od Mistra Jianga a stal se uznávaným expertem na vitální body. Byl jsem svědkem, když jednou předváděl toto umění na exhibici v Qiyangu, a jeho ukázky se zde setkaly s obrovským ohlasem.
Od té doby jsme se pravidelně setkávali. Zhao Haipin mi daroval vyobrazení vitálních oblastí, a objasnil mi fungování 36 vitálních bodů. Také mi řekl, že pokud mu nevěřím, tak mohu zkusit tyto vědomosti vyzkoušet na koni. Poté jsme přivedli koně a když Zhao Haipin udeřil na vitální body na koňském těle, tak se výsledek dostavil okamžitě.

Nejdůležitější vitální body na lidském těle zepředu:

 1. Vitální body na těle zepředu

  Vitální body na těle zepředu

  Dingxin (vrcholek hlavy)

 2. Zuojiou (levá strana čela)
 3. Youjiao (pravá strana čela)
 4. Meixin (střed mezi obočími)
 5. Zuotaiyang (levý spánek)
 6. Youtaiyang (pravý spánek)
 7. Zuoergao (levé ucho – otvor)
 8. Youergao (pravé ucho – otvor)
 9. Yanhou (hrtan)
 10. Qisang (hrtan)
 11. Xiongyang (hrudník)
 12. Xinkan (spodní okraj srdce)
 13. Dafu (tlusté střevo)
 14. Duji (pupek)
 15. Pangguan (močový měchýř)
 16. Shennang (ledvinový měchýř)
 17. Zuoru (levá prsní oblast)
 18. Youru (pravá prsní oblast)
 19. Zuolei (levá žebra)
 20. Youlei (pravá žebra)
 21. Zuoxie (levá strana pod žebry)
 22. Youxie (pravá strana pod žebry)

 

Nejdůležitější vitální body na lidském těle zezadu:

 1. Vitální body na těle zezadu

  Vitální body na těle zezadu

  Naohu (zadní strana hlavy)

 2. Youergen (pod pravým uchem)
 3. Zuoergen (pod levým uchem)
 4. Jibei (horní část páteře)
 5. Jinxin (střed páteře)
 6. Mingmen (spodní část páteře – brána života)
 7. Zuobeilei (levá lopatka)
 8. Youbeilei (pravá lopatka)
 9. Zuojilu (levá strana zad pod lopatkou)
 10. Youjilu (pravá strana zad pod lopatkou)
 11. Zuohouxia (levé plovoucí žebro)
 12. Youhouxia (pravé plovoucí žebro)
 13. Zuoyaoyan (levá ledvina)
 14. Youyaoyan (pravá ledvina)

Komentáře

 1. peter says:

  tie body su vyznačené hodne nepresne 🙂

 2. G1rd0n says:

  Díky, opravdu mě to zajímalo a z tohoto článku jsem se dozvěděl opravdu, zajímavé a důležité věci.

  Ten trénink vypadá zajímavě.
  Nedalo by se to něčím nahradit, nebo dáji se používat ty samé fazole a fazolky černé soji několik dní po sobě?

 3. Zdeněk Kurfürst says:

  Určitě se ty fazolky dají používat několik dní po sobě :-). Ale jak se začnou ničit, tak vyměnit.

Přidat komentář

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>